Google+

WITAM NA STRONIE BIURA OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI "EXPERT"

Windykacja długów

Zapraszamy skorzystaj z nowej usługi link

BOW Expert

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert" to firma zajmująca się profesjonalną windykacją długów oraz obrotem wierzytelnościami. Biuro zostało utworzone w oparciu o fachowy zespół z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia działań windykacyjnych.

Czym się zajmujemy

Biuro świadczy, na najwyższym poziomie, kompleksowe i profesjonalne usługi w zakresie:
- windykacja długów
- monitoring płatności
- obrót wierzytelnościami ( skup sprzedaż długów )
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.

Co nas wyróżnia

Oprócz działalności związanej z szeroko pojętym dochodzeniem roszczeń, założyciel Biura Obrotu Wierzytelnościami "Expert" jest twórcą bardzo popularnej witryny poświęconej windykacji oraz obrotowi wierzytelnościami www.animatek.eu. Najnowsza nasza oferta to pierwszy w Polsce generator wezwań do zapłaty on-line.

Back to Top

Co oferujemy

Monitoring płatności

Monitoring płatności to usługa polegająca na ograniczeniu ryzyka handlowego poprzez powstawaniu należności przeterminowanych. Działania nasze polegają na kontaktach z Państwa kontrahentami i przypominanie im o zbliżającym się terminie płatności oraz szybka reakcja w przypadku jego niedotrzymania. Celem zdyscyplinowania kontrahentów udostępniamy pieczątkę windykacyjną informującą o współpracy z zewnętrzną firmą w zakresie obsługi windykacji zobowiązań. Ponieważ szybkie nawiązanie kontaktu z dłużnikiem w celu ustalenia opóźnienia płatności i sprecyzowania definitywnego terminu dokonania wpłaty, działa na dłużnika psychologicznie i uświadamia mu ścisłą kontrolę zadłużenia, usługa ta małym kosztem może zapobiec powstawaniu zatorów płatniczych w Państwa firmie. Należności, które nie zostaną spłacone podczas usługi monitoringu, są na Państwa życzenie, objęte usługą windykacji należności, gdzie prowizja od odzyskanych należności jest kształtowaana na preferencyjnych warunkach.

Windykacja

W przypadku gdy Państwa kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań Biuro Obrotu Wierzytelnościami Expert oferuje współpracę w zakresie windykacji należności. Działania windykacyjne mogą zostać podjęte na zasadzie umowy zlecenia lub też w oparciu o umowę cesji powierniczej. Oferujemy możliwość podpisania umowy na zasadzie jednorazowego zlecenia bądź w oparciu o stałą współpracę. Przyjmujemy zlecenia windykacji od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych bez względu na wysokość roszczenia, termin powstania, stopień trudności. Działamy we wszystkich regionach kraju jak również mamy możliwość podjęcia się skutecznej windykacji w krajach Unii Europejskiej. Działania nasze opierają się przede wszystkim na bezpośrednim kontakcie z dłużnikami, w trakcie których ustalane są okoliczności powstania zwłoki oraz ustalenie możliwie najkorzystniejszego dla wierzyciela terminu spłaty należności. Na wniosek wierzyciela sprawa jest kierowana na drogę postępowania sądowego ( o tym niżej ). Umowa zlecenia podpisywana jest tylko na 45 dni. W przypadku gdy dłużnik zadeklaruje spłatę zobowiązania w ratach zostanie, za zgodą wierzyciela, przedłużona. W przypadku podpisania umowy o stałej współpracy oprócz prowizji ustalonej na preferencyjnych warunkach Biuro Obrotu Wierzytelnościami Expert za darmo udostępnia pieczęć windykacyjną. Umowa o stałej współpracy może zostać podpisana na czas określony ( min. trzy miesiące) lub nieokreślony.
Opłacamy koszty sądowe
BOW "Expert" opłaca swoim klientom wszystkie koszty związane z postępowaniem sądowym oraz egzekucyjnym. Zwrot wyłożonych środków ( TYLKO opłata sądowa ) nastąpi dopiero po ewentualnej bezskutecznej egzekucji komorniczej. W przypadku bezskutecznej egzekucji nie będziemy pobierać kosztów zastępstwa procesowego.

Wezwania do zapłaty

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line.
Generator umożliwia sporządzanie wezwań w przypadku postępowań:
-cywilnych
-upominawczych
-uproszczonych
W wezwaniu określone są koszty związane z:
1. opłatami sądowymi
2. kosztami zastępstwa procesowego
3. kosztami zastępstwa procesowego w toku egzekucji
4. kosztami egzekucyjnymi związanymi z opłatami komorniczymi
Generator umożliwia drukowanie wezwań:
-faktur
-innych dokumentów
Generator wezwań do zapłaty umożliwia sporządzanie wezwań nie tylko przez wierzyciela, ale także przez PEŁNOMOCNIKA WIERZYCIELA ( kancelarie prawne, firmy windykacyjne ).
Link do generatora

Back to Top

Kontakt do nas

Back to Top